Thư viện video

Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn xây dựng mô hình y tế “Xanh – sạch – đẹp”

Tag :

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24